top of page

APS - SPECIFIKACE

APS je automatický paletový parkovací systém. Na přesun palet s vozidly využívá následující prvky: 

»  Vertikální  - různé druhy zdvihacích zařízení a výtahů, 
»  Horizontální  - podélně, příčně a křížové dopravníky. 

 

Na vstupu do APS se nachází jeden nebo více vstupně-výstupních terminálů s řídicím systémem a doplňkovým příslušenstvím dle výběru klienta. Vysokovýkonný průmyslový počítač zajišťuje plně automatický provoz a vyhledává nejrychlejší a nejkratší cestu k vozidlu. Pro snadnější vjezd a výjezd je možná doplňková instalace otočné plošiny.

APS představuje nejflexibilnější systém, který může být instalován v podzemních nebo nadzemních prostorách. Jednotlivé prostory mohou být kombinovány pro různé výšky vozidel: 165 cm až 200 cm, při délce vozidla do 540 cm a šířce 230 cm. Maximální hmotnost vozidla je do 3000 kg.

Palety parkovacího systému APS jsou vybaveny lapačem okapové vody a oleje. 

Představuje optimální řešení pro parkování vozidel členitých podzemních prostorách historických center měst a ve starších administrativních budovách. 

 

VÝHODY SYSTÉMU:

»  Kompaktní systém pro centra velkoměst.
»  Systém skrytý v podzemí budov (neruší historické části měst).
»  Individuální projekt pro každou lokalitu.
»  Flexibilita a modularita systému pro projektování.
»  Umožňuje parkování s minimální docházkovou vzdáleností.
»  Rychlý přístup k zaparkovaným vozidlům.

POZAD%C3%8D%20RETU%C5%A0_edited.jpg

Soubory ke stažení

Technický list APS

APS_edited_edited.jpg
bottom of page