top of page

Automatický parkovací systém APS

tmp_1618220904960_edited.jpg
POZAD%C3%8D%20RETU%C5%A0_edited.jpg

Soubory ke stažení

Automatické parkovací systémy (APS) využívají k parkování vozidel ocelovou paletu, která je systémem vertikálních a horizontálních dopravníků, výtahů a různých pomocných mechanismů přesouvána na jednotlivé úložné místa. Celé zařízení je ovládáno průmyslový počítačem a pracuje plně automaticky, bez přítomnosti osob. Vozidlo je dopraveno na volné úložné místo bez jakékoliv asistence řidiče. Automatické parkovací systémy se vyznačují modulární konstrukcí, což umožňuje maximálně využít členitost zástavbového prostoru objektu i díky tomu, že mohou být vyhotoveny jako podzemní, nadzemní nebo kombinovaná garáž. Systémy neumožňují přístup osob do vnitřních parkovacích prostor. Vozidla jsou tak chráněny před odcizením, poškozením nebo vykradením. Automatické parkovací systémy představují ideální řešení parkování ve složitých podmínkách a v prostorech s komplikovaným přístupem. 

bottom of page