top of page

LogiParker 43

Hydraulické parkovací plošiny LP 43 jsou určené pro nezávislé parkování 2 x 2 osobních vozidel ve dvou úrovních nad sebou. Konkrétní rozměry zařízení jsou upřesněny podle zadání projektu a odpovídají rozměrovým dispozicím
hloubky, výšky a šířky stavební části

Na vodorovných nenaklápěcích parkovacích plošinách LP 43 mohou parkovat 2 osobní vozidla pod sebou. Každé vozidlo má k dispozici 1 dojezdový klín k zajištění správné pozice vozidla. Pozici dojezdového klínu nastavují sami uživatelé podle typu parkovaného vozidla. Plošiny
ovládají uživatelé pomocí ovládací skříňky vybavené klíčem (pro každé parkovací místo 2 kusy). Ovladač je umístěn na sloupech nebo na
zárubních vrat. V bezprostřední blízkosti ovladače je dobře viditelně upevněn Návod k obsluze a bezpečnostní předpisy. Vodorovné
parkovací plošiny lze přejíždět.

Parkovací systém se skládá ze sloupů upevněných k podlaze v prostřední části stavební jámy, které nesou horní a spodní plošinu.
Pohyb obou plošin umožňují kluzny, které se nachází na pravé a na levé straně plošiny. Uprostřed zařízení je lanovo-hydraulický zdvihací
mechanizmus upevněný k horní plošině. Ozubená hřídel umístěná pod spodní plošinou zajišťuje stejnoměrnost pohybu. Mezi sloupy a
hydraulickými válci tak vzniká prostor bez konstrukčních dílů, aby bylo možné otevřít dveře vozidla až k boční stěně nebo k vedlejšímu
vozidlu. Mechanický stejnoměrný pohyb je zajištěn pomocí torzní hřídele s pastorky, skrytě umístěné pod dolní plošinou. Jednotlivá
parkovací místa jsou opticky oddělena středním nosníkem, který je možno bez obav přejíždět. Hydraulická pojistka zabraňuje samovolnému
spuštění plošin.
Hydraulická a elektrická vedení jsou vedena uvnitř systému (pro snížení vlivu koroze žádné upevnění na stěnách nebo podlaze)

IMG_20210318_122840.jpg
POZAD%C3%8D%20RETU%C5%A0_edited.jpg
bottom of page